HERNIA CENTAR ŽUVELA

BIOGRAFIJA

E

Dr Marinko Žuvela rodjen je u Subotici 17.12.1956 

E

Medicinski fakultet u Beogradu diplomirao 1981

E

Na Prvoj hirurškoj klinici Univerzitetskog Kliničkog Centra Srbije 1984 – 2022 

E

Specijalista iz Opšte hirurgije 1988

E

Subspecijalista iz Digestivne hirurgijе 2005

E

Za zvanje asistenta na Katedri Hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran 1994, u zvanje docenta 2000, u zvanje vanrednog profesora 2009, u zvanje redovnog profesora 2014 

E

Govori engleski jezik

STRUČNO-NAUČNI RAD

Magistarski rad iz oblasti Hirurška anatomija sa nazivom „Distribucija limfogenih metastaza kod karcinoma antralnog dela želuca“ 1992 – Medicinski fakultet, Beograd 

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Izbor hirurške procedure u lečenju cistične ehinokokoze jetre” 1998 – Medicinski fakultet, Beograd

Rad uže specijalizacije iz oblasti digestivne hirurgije “Modifikovana Rivesova tehnika u lečenju preponskih kila” 2005 – Medicinski fakultet, Beograd

Stručno usavršavanje iz oblasti hirurgija kila na Univerzitetskoj klinici u Reimsu (Francuska) kod Prof Dr Jean Bernard Flamenta, dugogodišnjeg predsednika Evropske Hernia Asocijacije 2000

Podpredsednik Udruženja Herniologa Srbije (UHS) 2008-2009

Predsednik Udruženja Herniologa Srbije (UHS) 2009-2011

Član naučnog odbora Udruženja Herniologa Srbije (UHS) 2011 – do danas 

Predsednik Udruženja za Ambulantnu Hirurgiju Srbije (Serbian Association for Ambulatory Surgery – SAAS) 2014 – do danas

 

Svoje radove iz hiurgije kila prikazao je na Internacionalnim kongresima Evropske Hernija Asocijacije i Američke Hernija ascocijacije: 

– 26th International Congress of the European Hernia Society, Prague, 29. Aprile-1. May 2004

– 27th International Congress of the European Hernia society, Turin, Italy, 1-3 Decembar 2005

– 29th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007

– 30th International Congress of the European Hernia Society, Sevilla, Spain, 7-10 May 2008

 4th Joint Hernia Meeting, Joint Meeting of the AHS and EHS, Berlin 9-12 September 2009

–  Rotterdam Interactive Congress (RICH) & Peritoneum and Surgery Society (PnS) Roterdam 2009

– 32nd International Congress of the European Hernia Society, Istanbul, Turkey 6-9 October 2010

– 33rd International Congress of the European Hernia Society, Ghent, Belgium 10-13 May 2011

– 35th International Congress of the European Hernia Society, Gdansk, Poland, May 12-15, 2013

– 36th International Congress of the European Hernia Society, Edinburgh, Scotland, May 29-31, 2014

–   1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery, Milan, Italy, April 25-29, 2015

– 38th International Congress of the European Hernia Society, Rotterdam, The Netherlands, June 5-8, 2016

– 39th International Congress of the European Hernia Society, Wiena, Austria, May 24-27, 2017

– 41st International Congress of the European Hernia Society, Hamburg Messe, Germany,  September 11-14, 2019

– 42nd Annual Congress of the European Hernia Society, Barcelona, Spain, May 6-9, 2020

44th European Hernia Society (EHS) Annual International Meeting. Manchester, UK, October 18-21, 2022

 

Izlagao je svoje radove na internacionalnim i nacionalnim kongresima: 

 

– Prvi Kongres Herniologa Srbije, Niš 2005

– Prima Conferinta de Chirurgie Romano-Sarba, Turnu Severin 2006

– 2nd Serbian-Romanian Surgical Conference, Kladovo 2007

– 7th Congress of Croatian Association of Digestive Surgery, Opatija-Rijeka 2007

– 3rd Romanian-Serbian Surgical Conference Krajova 2008., Romanian National Surgery Congress, Konstanca 2008

– 4th Serbian-Romanian Surgical Conference, Zrenjanin 2009., 

– Symposium Diagnosis and Treatment of Abdominal Hernias, Temišvar 2010

– VI Congress of Hungarian Association for Ambulatory Surgery & Regional Meetings of the Group for Ambulatory Surgery in East and Central Europe, Budapest 2010

– Drugi Kongres Herniologa Srbije, Niš 2010

– 5th Romanina-Serbian Surgical Conference, Temišvar 2010

– 6th Meeting of International Endohernia Society, Beograd 2012

– 10th International Congress of the International Association for Ambulatory Surgery (IAAS, Budimpešta 2013

– 10th Congress of European-African Hepato Biliary Association, Beograd 2013

– 10th Congress of Croatian Association of Digestive Surgery, Opatija-Rijeka 2013. 

 

U okviru Kontinuirane medicinske edukacije bio je predavač na edukativnim seminarima: 

– “Savremeni pristup u operativnom lečenju incizionih kila” Medicinski fakultet Niš 2005 

– “Savremeni pristup operativnom lečenju incizionih kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2007

– “Savremeni pristup operativnom lečenju ingvinalnih kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2008

– “Savremeni pristup operativnom lečenju incizionalnih kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2008

– “Ambulantna hirurgija kila” Medicinski fakultet Novi Sad 2009. 

– “Ambulantna hirurgija” Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva Beogradu 2006

– “Mini-invazivne procedure u hirurgiji” Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva Beograd 2012 

 

Organizator je i instruktor mnogobrojnih regionalnih i domaćih work shopova iz oblasti hirurgije kila: 

– “Preponske kile” Bar 2004

– “Incizione kile” Pančevo 2005 

– “Incizione kile” Požarevac 2008 

– “Ambulantna hirurgija kila” Beograd 2008 

– “Hernia day” Sarajevo 2008 

– “Dileme i komplikacije u hirurgiji kila” Beograd 2009

 

 Spisak stručnih publikacije iz hirurgije kila

Publikacije in extenso u časopisima sa JCR liste

  1. Djurić-Stefanović A, Šaranović D, Ivanović A, Mašulović D, Žuvela M, Bjelović M, Peško P. The accuracy of ultrasonography in classification of groin hernias according to the criteria of the unified classification system. Hernia 2008;12:395-400.

 

2. Žuvela M, Antić A, Bajec Dj, Radenković D, Petrović M, Galun D, Palibrk I, Djurić A, Stojković M, Milovanović J, Milovanović A, Šaranović Dj, Artiko V, Šobić D, Obradović V. Diagnosis of mesh infection after abdominal wall hernia surgery – role of radionuclide methods. Hepatogastroenetrology 2011; 58:1-6. (M 23, IF-0,658)

 

3. Žuvela M, Krivokapić Z, Galun D, Marković V. Rare late mesh complications following inguinal prolene hernia system hernioplasty: report of three cases. Surg Today 2012;Dec 42(12):1253-8. DOI 10.1007/s00595-012-0189-6 (M 23, IF-0,963)

 

4. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Djurić-Stefanović A, Bulajić P, Palibrk I. Spigelian hernia repair as a day-case procedure. Hernia 2013 Aug;17(4):483-6. doi: 10.1007/s10029-012-1002-6. (M 22, IF-1,693)

5. Žuvela M, Galun D, Djurić-Stefanović A, Palibrk I,Petrović M, Milićević M.  Central rupture and bulging of low-weight polypropylene mesh following recurrent incisional sublay hernioplasty. Hernia 2014 Feb;18(1);138-40.  doi: 10.1007/s10029-013-1197-1. (M 22, IF-1,693)  

 

6. Žuvela M, Micev M, Terzić M, Šaranović Đ, Galun D, Milićević M. Extragenital malignant mixed Mullerian tumor in the incisional hernia – primary carcinosarcoma in the abdominal wall: case report. Srp Arh Celok Lek 2015;143(3-4):199-204. (M 23, IF 0,233)

 

7. Žuvela M, Galun D, Bogdanović A, Bidžić N, Živanović M, Žuvela Miloš, Žuvela Milan. Management of epigastric, umbilical, spigelian and small incisional hernia as a day case procedure: results of long‑term follow‑up after open preperitoneal flat mesh technique. Hernia 2021. Aug;25(4):1095-1101. doi: 10.1007/s10029-021-02446-0. Epub 2021 Jun 24. (M 22)

 

8. Žuvela M, Galun D, Bogdanović A, Bidžić N, Živanović M, Žuvela Miloš, Žuvela Milan. The modified sublay technique for the management of major subcostal incisional hernia – long term follow-up results of 37 consecutive patients. Ann  Plast Surg 2022; Feb 1;88(2):212-218. doi: 10.1097/SAP.0000000000002890 (M 23)

 

9. Žuvela M, Galun D, Bogdanović A, Lončar Z, Živanović M, Žuvela Miloš, Žuvela Milan. The combination of the three modifications of the component’s separation technique in the management of complex subcostal abdominal defects. Hernia 2022. May 16. doi: 10.1007/s10029-022-02622-w. (M 22)

Publikacije u časopisima indexiranim u MEDLINE

 

1. Žuvela M, Milićević M, Lekić N, Ražnatović Z, Palibrk I, Bulajić P, Petrović M, Basarić D, Galun D. Rivesova tehnika (Direktan ingvinalni pristup) u rešavanju velikih ingvinoskrotalnih i recidivantnih kila. Acta Chir Iugosl 2003;50(2):37-48.

 

2. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulajić P, Ražnatović Z,  Lekić N, Basarić D,  Palibrk I, Petrović M. Modifikovana Rivesova tehnika u tretmanu recidivantnih ingvinalnih kila. Acta Chir Iugosl 2003;50(4):53-67.

 

3. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Lekić N, Basarić D, Tomić D, Petrović M, Palibrk I.  Infekcija u hirurgiji kila. Acta Chir Iugosl 2005;52(1):9-26.

 

4. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Lekić N, Bulajić P, Ražnatović Z, Basarić D, Radak V, Palibrk I, Barović S, Petrović M. Ambulantna hirurgija umbilikalnih, epigastričnih i malih incizionih kila: otvorena preperitonealna »flat mesh tehnika« u lokalnoj anesteziji. Acta Chir Iugosl 2006;53(1):29-34.

 

5. Antić A, Kalezić V, Kecmanović D, Petrović M, Žuvela M, Matić S, Pavlov M, Ćeranić M, Trivić A, Milović V. Influenze of tumor size and intestinal wall invasion of development of colorectal liver metastases. Acta Chir Iugosl 2008; 55(4):27-30.

 

6. Žuvela M. The modified Lichtenstein technique for complex inguinal hernia repair – How I do it. Acta Chir Iugosl 2011; 58(1):15-28.

Publikacije in extenso na nacionalnim stručnim sastancima meeting

1. Žuvela M. Infekcija proteze u hirurgiji incizionih kila. Savremeni pristup operativnom lečenju incizionih kila 2. Novi Sad, 30.05.2007:149-177.

 

2. Žuvela M. Kompleksna preponska kila – modifikovana Rivesova tehnika. Savremeni pristup operativnom lečenju ingvinalnih kila 3. Novi Sad, april 2008:177-198.

 

3. Žuvela M. Hirurgija umbilikalnih i epigastričnih kila. Savremeni pristup operativnom lečenju incizionih kila 3. Novi Sad, maj 2008:112-147.

 

4. Žuvela M. Operativne tehnike u lečenju umbilikalnih i epigastričnih kila. Ambulantna hirurgija kila. Novi Sad, oktobar 2009:89-111. 

Abstrakt sa internacionalnog kongresa

1. Žuvela M, Milićević M, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Galun D. Modified Rives technique in the management of recurrent inguinal hernias.    26th International Congress of the European Hernia Society – Hernia recurrence, Prague, 29.Aprile – 1.May 2004. Book of Abstracts 2004(Suppl): P160.

 

2. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. The modified Rives technique in the management of giant inguinoscrotal and recurrent inguinal hernias. International Confenenze United by the Sea, Chieti – Pescara, 19-21 May 2005. Book of abstracts.   

 

3. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. The modified Rives tehnique in the management of giant inguinoscrotal hernias (Video). International Surgical Week –ISW 2005, Durban, 21-25 August 2005, Book of abstracts

 

4. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. The modified Rives technique in the management of complex inguinal hernias. International Surgical Week –ISW 2005, Durban, 21-25 August 2005, Book of abstracts.

 

5. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. The modified Rives technique in the management of complex inguinal hernias. 27 th International Congress of the European Hernia society, Turin, Italy, 1-3 Decembar 2005, Abstract Book, Hernia 2005;9(special issue):SI61-SI62.

 

6. Milićević M, Žuvela M, Galun D, Ražnatović Z, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Petrović M Palibrk I. Rives technique (sublay) in the management of major incisional hernias. 27 th International Congress of the European Hernia society, Turin, Italy, 1-3 Decembar 2005, Abstract Book, Hernia 2005;9(special issue):SI54.

 

7. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. Open preperitoneal mesh technique in the management of the umbilical, epigastric and small incisional hernias. 27 th International Congress of the European Hernia society, Turin, Italy, 1-3 Decembar 2005, Abstract Book, Hernia 2005;9(special issue):SI41-SI42.

 

8. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S. Open preperitoneal flat mesh repair of umbilical, epigastric and small incisional hernias as a day case using local anaesthesia. Prima conferentia Romano-Serba de chirurgie. Clasic si modern in chirurgia generala, Drobeta Turnu-Severin 17-19 Noiembrie 2006, Rezumate:10-11.

 

9. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Raznatović Z, Lekić N, Basarić D, Palibrk I. Giant recurrent inguino-scrotal hernia – a modified Rives technique performed through the direct inguinal approach id the tehnique of choice. 29 th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007, Abstract Book : 44(20).

 

10. Galun D, Milićević M, Bulalić P, Ražnatović Z, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Žuvela M. Day case surgery for groin hernia – the Lichtenstein technique in local anesthesia.  29 th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007, Abstract Book :45(21).

 

11. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Raznatović Z, Lekić N, Basarić D, Palibrk I. Day case surgery of umbilical, epigastric and small incisional hernias – open preperitoneal flat mesh repair under local anesthesia. 29 th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007, Abstract Book :111(P84). 

 

12. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Raznatović Z, Lekić N, Basarić D, Barović S, Palibrk I. Mayor incisional abdominal wall defects with infection – is the componenets separation technique by Ramirez a solution? 29 th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007, Abstract Book : 111(P85).

 

13. Galun D, Milićević M, Bulalić P, Raznatović Z, Lekić N, Basarić D, Barović S, Žuvela M. Is the sublay repair a technique of choice for major incisional hernias on any location? 29 th International Congress of the European Hernia Society, Athens, Greece, 6-9 May 2007, Abstract Book :112 (P86).

 

14. Galun D, Milićević M, Bulalić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Žuvela M. Da li je sublay tehnika metoda izbora u rješavanju velikih incizionih kila bilo koje lokalizacije? 7 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija/Rijeka, 16-19 Svibanj 2007, Knjiga sažetaka :119.

 

15. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Raznatović Z, Basarić D, Palibrk I, Djurić T, Milanović A. Što sa kompleksnim preponskim kilama – da li je modificirana Rivesova tehnika rješenje? 7 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija/Rijeka, 16-19 Svibanj 2007, Knjiga sažetaka :103. 

 

16. Galun D, Milićević M, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S, Žuvela M. Ambulantna kirurgija preponskih kila – Lichtenstein tehnika u lokalnoj anesteziji. 7 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija/Rijeka, 16-19 Svibanj 2007, Knjiga sažetaka :96.

 

17. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S. Jednodnevna kirurgija umbilikalnih, epigastričnih i malih incizionih kila – otvorena preperitonealna flat mesh tehnika u lokalnoj anesteziji. 7 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija/Rijeka, 16-19 Svibanj 2007, Knjiga sažetaka :160.

 

18. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Basarić D, Raznatović Z, Barović S, Palibrk I. Kako rješiti veliki kontaminirani defekt trbušnog zida – da li je Ramirezova tehnika komponentne separacije? 7 Kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, Opatija/Rijeka, 16-19 Svibanj 2007, Knjiga sažetaka :159.

 

20. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulalić P, Ražnatović Z, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S, Milanović A. How to solve complex groin hernia – is the modified Rives technique performed through direct inguinal approach a solution ? Second International Conference of Serbian and Romanian Surgeons, Kladovo 15-17 November 2007, Book of abstract :50-51.

 

21. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S. The modified components separation technique – one stage solution for contaminated major midline and transrectal abdominal wall defects. 30 th International Congress of the European Hernia Society, Sevilla, Spain, 7-10 May 2008, Abstract Book :101 (89).

 

22. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I. Incisional hernia surgery as a day case procedure. 30 th International Congress of the European Hernia Society, Sevilla, Spain, 7-10 May 2008, Abstract Book :315 (P202 87).

 

23. Galun D, Milićević M, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S Žuvela M. Groin, umbilical, epigastric and spigelian hernias as a day case surgery. 30 th International Congress of the European Hernia Society, Sevilla, Spain, 7-10 May 2008, Abstract Book :120 (88).

 

24. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Bulajić P, Lekić N, Basarić D, Palibrk I, Barović S. The modified components separation technique – a procedure of choice for contaminated major midline and transrectal abdominal wall defects. Rezumate Congresul Nationale de Chirurgie editia a XXIV-a, Romania, Eforie Nord 4-7 iunie 2008, Vol 103, Suplement 1: S133. 

 

25. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Lekić N, Bulajić P, Ražnatović Z, Basarić D, Palibrk I, Barović S, Petrović M. Ambulatory surgery of incisional hernias – “Open preperitoneal flat mesh technique” under local anaesthesia. 3rd Romanian – Serbian Surgical Conference, Actualities and new frontiers in general surgery, Craiova 6-8 Noiembrie 2008, Abstracts booklet: 21-22.

 

26. Galun D, Milićević M, Lekić N, Bulajić P, Ražnatović Z, Basarić D, Palibrk I, Barović S, Petrović M, Žuvela M. Is the Rives sublay repair a technique of choice in the management of major incisional hernias of any location? 3rd Romanian – Serbian Surgical Conference, Actualities and new frontiers in general surgery, Craiova 6-8 Noiembrie 2008, Abstracts booklet: 23-24.

 

27. Galun D, Žuvela M, Djurić-Stefanović A, Milićević M, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I. Spigelian hernia repair as a day case procedure.  4th Joint Hernia Meeting, Joint Meeting of the AHS and EHS, Berlin 9-12 September 2009, Hernia 2009;13/Suppl 1: P75:S97.

 

28. Antić A, Žuvela M. Ramirez vs Rives sublay technique in treatment of large incisional midline hernias. 4th Serbian – Romanian Conference, Actualities and new frontiers in general surgery, Zrenjanin 18-20 November 2009, Book of abstract :68-69.

 

29. Galun D, Djurić-Stefanović A, Milićević M, Bulajić P, Basarić D, palibrk I, barović S, Žuvela M. Ambulatory surgery of Spigelian hernias. 4th Serbian – Romanian Conference, Actualities and new frontiers in general surgery, Zrenjanin 18-20 November 2009, Book of abstract :70-71.

 

30. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Djurić-Stafenović A, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Barović S. Simultaneous repair of hernias at different sites in ambulatory settings. 4th Serbian – Romanian Conference, Actualities and new frontiers in general surgery, Zrenjanin 18-20 November 2009, Book of abstract :71.

 

31. Galun D, Žuvela M. Ambulatory surgery of ventral hernias – “The open preperitoneal flat mesh technique” under local anesthesia. VI.Congress of the Hungarian Association for Ambulatory Surgery & II Regional Meeting of the Group for Ambulatory Surgery in East and Central Europe, Budapest 15-17 April 2010, Book of abstract: 15.

 

32. Žuvela M, Galun D. Simultaneous repair two or more hernias at different sites in ambulatory conditions. VI.Congress of the Hungarian Association for Ambulatory Surgery & II Regional Meeting of the Group for Ambulatory Surgery in East and Central Europe, Budapest 15-17 April 2010, Book of abstract: 16.

 

33. Galun D, Milićević M, Basarić D, Djurić-Stefanović A, Bulajić P, Žuvela M. Surgical treatment of inguinodynia – Triple neurectomy. 32 nd International Congress of the European Hernia Society, Istanbul, Turkey 6-9 October 2010, Hernia 2010;14/Suppl 1:S23 (OP-31), Abstract Book.

 

34. Žuvela M, Krivokapić Z, Marković V, Galun D. Rare late mesh complications following Prolene Hernia System inguinal hernia repair. 32 nd International Congress of the European Hernia Society, Istanbul, Turkey 6-9 October 2010, Hernia 2010;14/Suppl 1:S35 (OP-66), Abstract Book.

 

35. Galun D, Milićević M, Basarić D, Bulajić P, Palibrk I, Žuvela M. Ambulatory surgery of ventral and incisional hernias. 32 nd International Congress of the European Hernia Society, Istanbul, Turkey 6-9 October 2010, Hernia 2010;14/Suppl 1:S40-41 (OP-84), Abstract Book.

 

36. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I. Possible solution for complex abdominal wall defects – various components separation techniques with or without nonresorbable mesh hernia repairs. 32 nd International Congress of the European Hernia Society, Istanbul, Turkey 6-9 October 2010, Hernia 2010;14/Suppl 1:S51-52 (ESP-14), Abstract Book.

 

37. Galun D, Milićević M, Basarić D, Bulajić P, Palibrk I, Bogdanović A, Žuvela M. Surgical therapy of inguinodinia – “tripple neurectomy”. 5-th Romanian-Serbian Surgical Conference, Timisoara, Romania, 25-26 November 2010, Abstract book: 27.

 

38. Galun D, Milićević M, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Žuvela M. Delayed and late mesh infections after inguinal hernia repair. 33 nd International Congress of the European Hernia Society, Ghent, Belgium 10-13 May, 2011, Hernia 2011;15/Suppl 2:S50 (P-040), Abstract Book.

 

39. Antić A, Galun D, Žuvela M. Components separation technique, Maa’s modification vs Rives sublay technique in the treatment of large incisional midline hernias. 33 nd International Congress of the European Hernia Society, Ghent, Belgium 10-13 May, 2011, Hernia 2011;15/Suppl 2:S52 (P-047), Abstract Book.

 

40. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Palibrk I, Bulajić P, Basarić D, Bogdanović A, Milenković M, Djukanović M, Bidžić N, Miljković B. Eventration – complex abdominal wall defect. Congresul National de Chirurgie, editia XXVI, 23-26 mai 2012, Timisoara, Romania, Scientific Abstracts. 

 

41. Bogdanović A, Galun D, Krivokapić Z, Žuvela M. Delayed intestinal complications following Prolene Hernia System inguinal hernioplasty. Congresul National de Chirurgie, editia XXVI, 23-26 mai 2012, Timisoara, Romania, Scientific Abstracts.

 

42. Galun D, Milićević M, Palibrk I, Bulajić P, Basarić D, Bidžić N, Petrović M, Žuvela M. Ambulatory surgery of abdominal wall hernias. Congresul National de Chirurgie, editia XXVI, 23-26 mai 2012, Timisoara, Romania, Scientific Abstracts.

 

43. Petrović J, Žuvela M, Bržogić J, Krivokapić Z. Surgical solution of an anterior abdominal wall and parastomal hernia after the complication of surgery with end colostomy – report of a case. 8th Biannual International Symposyium of Coloproctology, October 11-13, 2012. Belgrade, Serbia. Abstract book P 35.

 

44. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Basarić D, Bidžić N, Perović J. Ambulatory surgery of abdominal wall hernias. IAAS 10th International Congress on Ambulatory Surgery, Budapest, Hungary, 5-8 May 2013. Abstract book P 87.

 

45. Žuvela M, Galun D, Djurić-Stefanović A, Palibrk I, Petrović M, Milićević M. Central rupture and bulging of low-weight polypropylene mesh following incisional sublay hernioplasty. 35th International Congress of the European Hernia Society, Gdansk, Poland, May 12-15, 2013. Hernia 2013 17/Suppl 2 Abstract book O65 S20-S21.

 

46. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Palibrk I, Basarić D, Bogdanović A, Veličković J, Milenković M, Djukanović M, Bidžić N, Miljković B. Eventration – complex abdominal wall defect. 35th International Congress of the European Hernia Society, Gdansk, Poland, May 12-15, 2013. Hernia 2013 17/Suppl 2 Abstract book O73 S23.

 

47. Žuvela M, Terzić M, Galun D, Micev M, Šaranović Dj, Milićević M. Extragenital primary Muller’s carcinosarcoma in the incisional abdominal wall hernia: full ticjness of the abdominal wall resection and reconstruction with modified components separation technique. 35th International Congress of the European Hernia Society, Gdansk, Poland, May 12-15, 2013. Hernia 2013 17/Suppl 2 Abstract book P072 S54.

 

48. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Palibrk I, Basarić D, Bogdanović A, Veličković J, Nenadić B, Milenković M, Djukanović M, Bidžić N, miljković B, Hajdarević S. Surgery of ventral and incisional hernias – laparoscopic vs open approach? 10th Congress of the Croatian Association of Digestive Surgery with international participation, Opatija/Rijeka, Croatia, June 12-15, 2013. Acta Chirurgica Croatica 2013 10/Suppl 1 Book of Abstracts: 23.

 

49. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Veličković J, Nenadić B, Milenković M, Djukanović M, Bogdanović A, Bidžić N, Miljković B, Janjić N, Sumrak S, Jakovljević J, Milićević M. Inguinal eventration – Rives technique performed throught direct inguinal approach with or without components separation technique. 36th International Congress of the European Hernia Society, Edinburgh, Scotland, May 29-31, 2014. Hernia 2014 18/Suppl 2 Abstract book O64 S47.

 

50. Žuvela M. Ambulatory surgery of abdominal wall hernias – Ten years of experience. 36th International Congress of the European Hernia Society, Edinburgh, Scotland, May 29-31, 2014. Hernia 2014 18/Suppl 2 Abstract book P62 S78.

 

51. Žuvela M, Galun D. Complex subcostal abdominal wall defect – Three variations of components separation technique combined in one procedure. 36th International Congress of the European Hernia Society, Edinburgh, Scotland, May 29-31, 2014. Hernia 2014 18/Suppl 2 Abstract book P106 S95.

 

52. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Veličković J, Nenadić B, Milenković M, Djukanović M, Basarić D, Bogdanović A, Bidžić N, Miljković B, Janjić N, Sumrak S, Milićević M. How to prevent intraabdominal hypertension and postoperative compartment syndrome following incisional or ventral repair and acute wound bursting – Various techniques of components separation with mesh augmentation. 36th International Congress of the European Hernia Society, Edinburgh, Scotland, May 29-31, 2014. Hernia 2014 18/Suppl 2 Abstract book P136 S10.

 

53. Žuvela M. Vaccuum assisted closure therapy –is it ideal solution for solving mesh infection following complex abdominal wall hernioplasty. IXth Romanian-serbian Conference of Surgery, Sibiu, November 27-28, 2014. Abstracts volume P 90.

 

54. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Bidžić N, Bogdanović A, Milićević M. Modiofied Rives technique performed through direct inguinal approach – last solution for most complex groin hernias. IXth Romanian-serbian Conference of Surgery, Sibiu, November 27-28, 2014. Abstracts volume P 89.

 

55. Petrović J, Marković V, Žuvela M, Krivokapić Z. Basic postulates of ambulatory surgery. IXth Romanian-serbian Conference of Surgery, Sibiu, November 27-28, 2014. Abstracts volume P 69.

 

56. Žuvela M, Galun D. Combination of the three techniques in one procedure for management of complex subcostal abdominal wall defects. 1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery, Milan, Italy, April 25-29, 2015. Hernia 2015 19/Suppl 1 Abstract book CO4:15 S31.

 

57. Žuvela M, Galun D, Petrović J, Palibrk I, Končar I, Basarić D. Mesh infection following complex abdominal wall defect repair – VAC therapy. 1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery, Milan, Italy, April 25-29, 2015. Hernia 2015 19/Suppl 1 Abstract book CO16:8 S108.

 

58. Žuvela M, Galun D, Petrović J, Micev M, Palibrk I, Bidžić N. Abdominal wall reconstruction following abdominal wall tumor resection. 1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery, Milan, Italy, April 25-29, 2015. Hernia 2015 19/Suppl 1 Abstract book PO18 S204.

 

59. Žuvela M, Galun D, Milićević M. Open parastomal hernia repair – components separation techniques, modified Rives sublay mesh technique or modified Sugarbaker intraperitoneal mesh technique. Acta Chir Croatica 2015 Vol 12/Suppl 1 Book of Abstracts 13.

 

60. Žuvela M, Galun D, Petrović J, Palibrk I, Bogdanović A, Bidić N. VAC therapy prosthesis infection following complex abdominal wall defect repair. Acta Chir Croatica 2015 Vol 12/Suppl 1 Book of Abstracts 31.

 

61. Žuvela M, Galun D, Mirić S, Radojičić N, Bidžić N, Palibrk I. How to manage resistant mesh infection: hydrofiber dressing with silver, NaEDTA and BeCl. 38th International Congress of the European Hernia Society, Rotterdam, The Netherlands, June 5-8, 2016. Hernia 2016 20/Suppl 2 Abstract book P248 S248.

 

62.  Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Bidžič N, Bogdanović A, Mirić S. Parastomal hernia repair: Modified Sugarbaker procedure with components separation technique vs modified Rives sublay with components separation technique. 38th International Congress of the European Hernia Society, Rotterdam, The Netherlands, June 5-8, 2016. Hernia 2016 20/Suppl 2 Abstract book P034 S184.

 

63. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Veličković J, Bidžič N, Bogdanović A. Individual approach for patient with ventral eventration: various components separation technique with mesh augmentation. 38th International Congress of the European Hernia Society, Rotterdam, The Netherlands, June 5-8, 2016. Hernia 2016 20/Suppl 2 Abstract book O055 S150. 

 

64. Žuvela M, et al. How to manage monster groin hernia. 39th International Congress of the European Hernia Society, Wiena, Austria, May 24-27, 2017. Abstract book O27.7.

 

65. Žuvela M, et al. The role of hydrofiber dressing with silver, natrium ethylenediaminetetraacetic acid and benzetoniumchloride in the treatment of mesh infection. 39th International Congress of the European Hernia Society, Wiena, Austria, May 24-27, 2017. Abstract book O27.8. 

 

66. Žuvela M, et al. The modified sublay technique for management major subcostal incisional hernia: Rives sublay technique with components separation technique. 39th International Congress of the European Hernia Society, Wiena, Austria, May 24-27, 2017. Abstract book O41.9.

 

67. Žuvela M, et al. Lowcost technique for the management of all types of ventral hernias in ambulatory settings – safe and reliable procedure. 39th International Congress of the European Hernia Society, Wiena, Austria, May 24-27, 2017. Abstract book PO55.

 

68. Žuvela M, Galun D, Miletić R, Palibrk I, Veličković J, Bogdanović A,  Bidžić N, Djukanović M, Miljković B. Individual approach for a patients with abdominal wall eventration – various componenets separation technique with mesh augmentation. 41st International Congress of the European Hernia Society, Hamburg Messe, Germany, September 11-14, 2019. Abstract: Management of complex ventral hernias IV F9.2  

 

69. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Miletić R, Bogdanović A, Bidžić N, Veličković, J Djukanović M, Miljković B. How to solve monster groin eventration – Rives technique performed throught direct inguinal approach with or withouth components separation technique. 41st International Congress of the European Hernia Society, Hamburg Messe, Germany, September 11-14, 2019. Abstract: Compex ingvinal hernias B6.1

 

70. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Miletić R, Bogdanović A, Bidžić N, Veličković, J Djukanović M, Miljković B. Complex subcostal abdominal wall defect – three models of components separation technique fussed in one procedure.     41st International Congress of the European Hernia Society, Hamburg Messe, Germany, September 11-14, 2019. Abstract: Management of complex ventral hernias IV F9.1

 

71. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Miletić R, Bogdanović A, Bidžić N, Veličković, J Djukanović M, Miljković B. The modified sublay technique for the management of major subcostal incisinal hernia. 41st International Congress of the European Hernia Society, Hamburg Messe, Germany, September 11-14, 2019. Abstract: Management of complex ventral hernias III F8.10

 

72. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Bogdanović A, Bidžić N, Miletić R, Veličković, J Djukanović M, Živanović M. The modified sublay technique for the management of major subcostal incision eventration. 42nd Annual Congress of the European Hernia Society, Barcelona, Spain, May 6-9, 2020. Abstract:

 

73. Žuvela M, Galun D, Palibrk I, Miletić R, Bogdanović A, Bidžić N , Veličković J, Djukanović M, Žuvela Milan. Three models of components separation technique fussed in one procedure with mesh augmentation: management of complex subcostal hernia. 42nd Annual Congress of the European Hernia Society, Barcelona, Spain, May 6-9, 2020. Abstract:

 

74. Žuvela M, Galun D, Živanović M, Žuvela Miloš. Open parastomal hernia repair- different approaches using components separation technique. 42nd Annual Congress of the European Hernia Society, Barcelona, Spain, May 6-9, 2020. Abstract: 

 

75. Žuvela M, Galun D, Miletić R, Palibrk I, Veličković J, Bogdanović A, Bidžić N, Djukanović M, Žuvela Milan.  Individual strategy for patients with abdominal wall eventration – different componenets separation technique with mesh augmentation. 42nd Annual Congress of the European Hernia Society, Barcelona, Spain, May 6-9, 2020. Abstract:

 

76. Žuvela M, Galun D, Miletić R, Palibrk I, Bogdanović A, Bidžić N, Veličković J, Djukanović M, Živanović M.  How to manage giant groin eventration – Rives technique performed throught direct inguinal approach with or withouth components separation technique. 42nd Annual Congress of the European Hernia Society, Barcelona, Spain, May 6-9, 2020. Abstract:

 

77. Žuvela M, Galun D, Bogdanović A, Lončar Z, Živanović M,  Žuvela M, Žuvela M. The combination of the three modifications of the component separation technique in the management of complex subcostal wall defect. The 44th European Hernia Society (EHS) Annual meeting. Manchester 2022, 18-21 October, Book of Abstract, E-Poster.

 

78. Žuvela M, Galun, Bogdanović A, Palibrk I, Veličković J, Djukanović M, Živanović M, Bogdanović M, Žuvela M, Žuvela M. How to repair a lateral incisional abdominal wall hernia? The 44th European Hernia Society (EHS) Annual meeting. Manchester 2022, 18-21 October, Book of Abstract, E-Poster.

 

79. Žuvela M, Galun D, Bogdanović A, Bidžić N, Živanović M,  Žuvela M, Žuvela M. The modified sublay technique for the management of major subcostal incisional hernia: long-term follow-up results of 41 consecutive patients. The 44th European Hernia Society (EHS) Annual meeting. Manchester 2022, 18-21 October, Book of Abstract, E-Poster.

 

80. Žuvela M, Galun D, Bogdanović A, Živanović M, Bidzić N, Bogdanović M,  Žuvela M, Žuvela M. Open parastomal hernia repair: stoma relocation with CST, modified Rives sublay mesh technique with CST or modified Sugarbaker intraperitoneal mesh technique with CST. The 44th European Hernia Society (EHS) Annual meeting. Manchester 2022, 18-21 October, Book of Abstract, E-Poster.

 

81. Žuvela M, Galun D, Bogdanović A, Bidžić N, Živanović M,  Žuvela M, Žuvela M. Management of epigastric, umbilical, spigelian and small incisional hernia as a day case procedure: results of long term follow up after open preperitoneal flat mesh technique. The 44th European Hernia Society (EHS) Annual meeting. Manchester 2022, 18-21 October, Book of Abstract -Short spoken presentation.

 

82. Žuvela M, Galun D, Bogdanović A, Lončar Z, Živanović M,  Žuvela M, Žuvela M. The combination of the three modifications of the component separation technique in the management of complex subcostal wall defect. The 44th European Hernia Society (EHS) Annual meeting. Manchester 2022, 18-21 October, Book of Abstract -Short spoken presentation.

 

83. Žuvela M, Bogdanović A, Galun D, Palibrk I, Velickovic J, Djukanović M, Bidžić N, Živanović M, Žuvela M, Žuvela M. Individual strategy for patients with abdominal wall eventration -different components separation technique with mesh augmentation. The 44th European Hernia Society (EHS) Annual meeting. Manchester 2022, 18-21 October, Book of Abstract -Short spoken presentation.

 

84. Žuvela M, Galun D, Bogdanović A, Palibrk I, Veličković J, Djukanović M, Živanović M, Žuvela M, Žuvela M. Strategy for surgical treatment of giant inguinoscrotal hernia – series of 21 consecutive patients for 15 years. The 44th European Hernia Society (EHS) Annual meeting. Manchester 2022, 18-21 October, Book of Abstract -Short spoken presentation.

    

Abstrakt sa nacionalnog kongresa

 

1. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. Modifikovana Rivesova tehnika u tretmanu kompleksnih preponskih kila. Zbornik rezimea radova I Kongresa herniologa Srbije i Crne Gore, Niška banja 29.09-01.10.2005:2.

 

2. Žuvela M, Milićević M, Galun D, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M. Ambulantna hirurgija: umbilikalne, epigastrične i male incisione kile. Zbornik rezimea radova I Kongresa herniologa Srbije i Crne Gore, Niška banja 29.09-01.10.2005:9.

 

3. Galun D, Milićević M, Ražnatović Z, Lekić N, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Petrović M, Žuvela M. Rives-ova tehnika (Sublay) u tretmanu velikih incisionih kila. Zbornik rezimea radova I Kongresa herniologa Srbije i Crne Gore, Niška banja 29.09-01.10.2005:38.

 

4. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Bulajić P, Basarić D, Palibrk I, Barović S, Djurić-Stefanović A. Various modifications of components separation technique in the treatment of complex  abdominal wall defects. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15 maj 2010:12.

 

5. Žuvela M, Galun D, Milićević M, Basarić D, Bulajić P, Palibrk I, Djurić-Stefanović A, Barović S. Ambulatory surgery of ventral and incisional hernias „The open preperitoneal flat mesh technique“ under local anesthesia. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15 maj 2010:34. 

 

6. Basarić D, Milićević M, Galun D, Djurić-Stefanović A, Bulajić P, Palibrk I, Barović S Žuvela M. „A day case“ surgery of spigelian hernias. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15 maj 2010:35.

 

7. Antić A, Matić S, Bogdanović A, Žuvela M. Komparacije tehnike komponentne separacije i Rives-sublay tehnike u lečenju velikih nekontaminiranih defekata trbušnog zida. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15 maj 2010:49. 

 

8. Djurić-Stefanović A, Šaranović Dj, Žuvela M. The accuracy of ultrasonography in classification of groin hernias according to the criterions of the unified classification system. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15 maj 2010:59.

 

9. Žuvela M, Krivokapić Z, Marković V, Galun D. Rare late complications following PHS inguinal hernia repair. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15. Maj 2010:72.

 

10. Galun D, Milićević M, Basarić D, Djurić-Stefanović A, Bulajić P, Palibrk I, Barović S, Žuvela M. Inguinodinioa – surgical treatment. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15. Maj 2010:79.

 

11. Žuvela M, Abdula M, Stokuća K, randjelović G, Vardić S, Boćanin G, Blagojević M. Simultana reparacija 2 ili više kila različite lokalizacije u ambulantnim uslovima. Knjiga abstrakata II Kongresa herniologa Srbije, Niška banja 13-15. Maj 2010:101.

 

12. Žuvela M. Kako rešiti parastomalne kile – otvoren pristup / Zbornik radova VII Kongres stoma sestara Srbije sa medjunarodnim učešćem, Beograd 13-14. oktobar 2017:30.

 

Poglavlja u knjigama, praktikumima 

 

  1. Žuvela M. Kile trbušnog zida. Hirurgija, Udžbenik za studente medicine, Medicinski fakultet beograd, CIBID 2008: 156-166.

 

Pozivna predavanaj na internacionalnim stručnim sastancima 

 

Surgical treatment of groin and ventral hernias – open access / Postgraduate course with live operation, Adriatic Conference for Endoscopic Surgery, Dubrovnik 21st October 2009.

 

Controversis in laparoscopic inguinal hernia repair /Adriatic Conference for Endoscopic Surgery, Dubrovnik 22st October 2009.

 

Surgical treatment of groin and ventral hernias – open approach / Symposium – Invitation  “Diagnosis and Treatment of Abdominal Hernias” Spitalul Clinic JudeteanTemišvar  16 January 2010. u organizaciji Clinica I Chirurgiae Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara i Societatea Romana de Chirurgie ambulatorie/

 

One stage solution for complex abdominal wall defects – modified components separation. Technique / Symposium – Invitation “Diagnosis and Treatment of Abdominal Hernias” Spitalul Clinic Judetean Temišvar 16 January 2010. u organizaciji Clinica I Chirurgiae Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara i Societatea Romana de Chirurgie ambulatorie

 

Otvoreno i kombinirano laparoskopsko rešavanje gigantskih kila / Poslijediplomski tečaj trajne  izobrazbe liječnika 1. kategorije – Suvremena kirurgija kila trbušnog zida na Sveučilištu Josip Jurja Strossmayer, Medicinski fakultet u Osijeku 29-30 siječanj 2010. 

 

Open parastomal hernia repair – componenets separation techniques, modified Rives sublay mesh technique or modified Sugarbaker intraperitneal mesh technique / Congress of Croatian Association of Digestive Surgery Opatija Rijeka 13-16.05.2015.

 

Individual approach for patients with abdominal wall eventration – various components separation technique with mesh augmentation / ARCPA – Asociatia Romana de Chirurgie a Peretelui Abdominal, a 4-a conferinta nationala cu participare internationala, 27-28 octombrie 2016, Cluj-Napoca, Romania. 

 

Lichtenstein procedure and difficult ingvinal hernia cases / AV-A Conferinta  ARCPA cu tema Actualitati si controverse in chirurgia peretelui abdominal, Technici si tehnologii in chirurgia herniara, 25-27 octombrie 2017, Bucuresti. 

 

Giant ventral hernias / AV-A Conferinta  ARCPA cu tema Actualitati si controverse in chirurgia peretelui abdominal, Technici si tehnologii in chirurgia herniara, 25-27 octombrie 2017, Bucuresti. 

 

Challenging ingvinal hernia repair under local anesthesia / 2nd IAAS European Congress on ambulatory surgery, 11-12, May 2018, Budapest, Hungary. 

 

Kako rešiti džinovske ingvinalne kile / IV Kongres hirurga FBIH, 15-17.11.2018, Zenica, Bosnia and Herzegovina. 

 

Hernia surgery complications / Simposium of surgeons with international participation: Complications in digestive surgery and visceral transplantation. 29-30 March, 2019, Tuzla, Bosnia and Herzrgovina.

 

 Pozivna predavanja na nacionalnim stručnim sastancima

 

Surgery of ventral abdominal wall hernias – laparoscopic vs open approach. 1.Kongres endoskopsih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem, 12-14. oktobar 2017, Beograd.

 

Kako rešiti parastomalne kile -otvoren pristup / VII Kongres stoma sestara Srbije sa medjunarodnim učešćem, 13-14. oktobar 2017, Beograd.

 

Laparoscopy vs open approach in ingvinal hernia repair / Prvi nacionalni simpozijum sa medjunarodnim učešćem Akademija ZEVS, 10. februar 2018, Beograd.

 

Tretman sportske hernije, Hirurško lečenje sindroma bolne prepone u sportista / Master class 2018, 5.Kongres sekcije za fizilkalnu medicinu i rehabilitaciju SLD i srpskog udruženja za terapiju bola, Serbian Pain Society, 5-6. oktobar 2018. Beograd Sava Centar.

 

 Sportsman hernia – surgical treatent / I Medjunarodni simpozijum Udruđenja zdravstvenih profesionalaca Srbije : Bol kao medicinski, biološki, psihološki, sociološki i kulturološki fenomen, 10-12. oktobar 2019,  Banja Koviljača.

 

Bol nakon hirurškog lečenja preponske kile / Drugi kongres endoskopskih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem , 14-16. novembar 2019, Beograd. 

 

How to solve monster groin hernia – Rives technique performed through direct ingvinal approach with or withouth components separation technique / Drugi kongres endoskopskih hirurga Srbije sa medjunarodnim učešćem , 14-16. novembar 2019, Beograd.