Operacija kile cena

Cena pregleda 10.000 dinara
Operacija primarne preponske kile (ingvinalne ili femoralne) : Lichtenstein ili plug / Lichtenstein tehnika sa mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije 2.300 €
Operacija recidivantne preponske kile (ingvinalne ili femoralne) nakon tenzione operacije (prethodna operacija kile bez mrežice) : Lichtenstein ili plug / Lichtenstein tehnika sa mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije 2.600 €
Operacija recidivantne preponske kile (ingvinalne ili femoralne) nakon tension-free operacije (prethodna operacija kile sa mrežicom) : vadjenje stare mrežice + Lichtenstein ili plug / Lichtenstein tehnika sa mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije 2.900 €
Operacija recidivantne preponske kile (ingvinalne ili femoralne) nakon tension-free operacije (prethodna operacija kile sa mrežicom) : vadjenje stare mrežice + Rives tehnika sa mrežicom izvedena kroz direktni ingvinalni pristup u uslovima ambulantne hirurgije 3.100 € 
Operacija velike – džinovske ingvinoskrotalne kile : Lichtenstein ili Rives tehnika sa mrežicom izvedena kroz direktni ingvinalni pristup u uslovima ambulantne hirurgije 3.400 €
Operacija primarne male umbilikalne, ili male epigastricne, ili male spigelove kile : „otvorena preperitonealna flat mesh tehnika“ sa malom mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije 1.900 €
Operacija recidivantne male umbilikalne, ili male epigastrične, ili male spigelove kile nakon tenzione operacije (prethodna operacija kile bez mrežice) : „otvorena preperitonealna flat mesh tehnika“ sa malom mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije 2.300 €
Operacija recidivantne male umbilikalne, ili male epigastrične, ili male spigelove kile nakon tension-fee operacije (prethodna operacija kile sa mrežicom) : vadjenje stare mrežice + „otvorena preperitonealna flat mesh tehnika“ sa malom mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije 2.900 € 
Operacija primarne male incizione kile : „otvorena preperitonealnom flat mesh tehnika“ sa malom mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije 2.300 €
Operacija primarne velike incizione, ili velike umbilikalne, ili velike epigastrične kile : Rives „sublay“ tehnika sa ugradnjom velike mrežice veličine 30×20 cm ili 30×30 cm 4.100 €
Operacija recidivantne velike incizione, ili velike umbilikalne, ili velike epigastrične kile nakon tenzione operacije (prethodna operacija kile bez mrežice) : Rives „sublay“ tehnika sa ugradnjom velike mrežice veličine 30×20 cm ili 30×30 cm 4.500 €
Operacija recidivantne velike incizione kile, ili velike umbilikalne kile, ili velike epigastrične kile nakon tension-fee operacije (prethodna operacija kile sa mrežicom) : vadjenje stare mrežice + Rives „sublay“ tehnika sa ugradnjom velike mrežice veličine 30×20 cm ili 30×30 cm 4.900 €
Operacija hroničnog ingvinalnog bola – „INGVINODINIJE“ nakon prethodne tenzione operacije preponske kile bez mrežice ili prethodne tension-free operacije sa mrežicom :  Triple neurectomia + vađenje mrežice i šavova + tenziona operacija ili Lichtenstein tehnika sa lakom mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije 3.100 €
Operacija sportske prepone u uslovima ambulantne hirurgije 3.600 €
Operacija velike incizione ili ventralne eventracije : tehnika komponentne separacije (Ramirez CST ili Maas mod CST ili Ennis „open book“ mod CST) + tension-free operacija za velike eventracije (Rives sublay tehnika ili Chevrel onlay tehnika sa 1 ili 2 mrežice veličine 30×30 cm)

od 5.500€ 

Cena zavisi od kliničkog i intraoperativnog nalaza

Ukleštena kila se operiše kao hitna procedura. Cena operacije ukleštene kile je 50% veća od osnovne cene operacije 

 

*Postoperativno previjanje i skidanje konaca su uračunati u cenu operacije

*Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po gornjem kursu Banca Intese

Cena pregleda

10.000 dinara

Operacija primarne preponske kile (ingvinalne ili femoralne) : Lichtenstein ili plug / Lichtenstein tehnika sa mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije

2.300 €

Operacija recidivantne preponske kile (ingvinalne ili femoralne) nakon tenzione operacije (prethodna operacija kile bez mrežice) : Lichtenstein ili plug / Lichtenstein tehnika sa mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije

2.600 €

Operacija recidivantne preponske kile (ingvinalne ili femoralne) nakon tension-free operacije (prethodna operacija kile sa mrežicom) : vadjenje stare mrežice + Lichtenstein ili plug / Lichtenstein tehnika sa mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije

2.900 €

Operacija recidivantne preponske kile (ingvinalne ili femoralne) nakon tension-free operacije (prethodna operacija kile sa mrežicom) : vadjenje stare mrežice + Rives tehnika sa mrežicom izvedena kroz direktni ingvinalni pristup u uslovima ambulantne hirurgije

3.100 € 

Operacija velike – džinovske ingvinoskrotalne kile : Lichtenstein ili Rives tehnika sa mrežicom izvedena kroz direktni ingvinalni pristup u uslovima ambulantne hirurgije

3.400 €

Operacija primarne male umbilikalne, ili male epigastricne, ili male spigelove kile : „otvorena preperitonealna flat mesh tehnika“ sa malom mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije

1.900 €

Operacija recidivantne male umbilikalne, ili male epigastrične, ili male spigelove kile nakon tenzione operacije (prethodna operacija kile bez mrežice) : „otvorena preperitonealna flat mesh tehnika“ sa malom mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije

2.300 €

Operacija recidivantne male umbilikalne, ili male epigastrične, ili male spigelove kile nakon tension-fee operacije (prethodna operacija kile sa mrežicom) : vadjenje stare mrežice + „otvorena preperitonealna flat mesh tehnika“ sa malom mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije

2.900 €

Operacija primarne male incizione kile : „otvorena preperitonealnom flat mesh tehnika“ sa malom mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije

2.300 €

Operacija primarne velike incizione, ili velike umbilikalne, ili velike epigastrične kile : Rives „sublay“ tehnika sa ugradnjom velike mrežice veličine 30×20 cm ili 30×30 cm

4.100 €

Operacija recidivantne velike incizione, ili velike umbilikalne, ili velike epigastrične kile nakon tenzione operacije (prethodna operacija kile bez mrežice) : Rives „sublay“ tehnika sa ugradnjom velike mrežice veličine 30×20 cm ili 30×30 cm

4.500 €

Operacija recidivantne velike incizione kile, ili velike umbilikalne kile, ili velike epigastrične kile nakon tension-fee operacije (prethodna operacija kile sa mrežicom) : vadjenje stare mrežice + Rives „sublay“ tehnika sa ugradnjom velike mrežice veličine 30×20 cm ili 30×30 cm

4.900 €

Operacija hroničnog ingvinalnog bola – „INGVINODINIJE“ nakon prethodne tenzione operacije preponske kile bez mrežice ili prethodne tension-free operacije sa mrežicom :  Triple neurectomia + vađenje mrežice i šavova + tenziona operacija ili Lichtenstein tehnika sa lakom mrežicom u uslovima ambulantne hirurgije

3.100 €

Operacija sportske prepone u uslovima ambulantne hirurgije

3.600 €

Operacija velike incizione ili ventralne eventracije : tehnika komponentne separacije (Ramirez CST ili Maas mod CST ili Ennis „open book“ mod CST) + tension-free operacija za velike eventracije (Rives sublay tehnika ili Chevrel onlay tehnika sa 1 ili 2 mrežice veličine 30×30 cm)

od 5.500€ 

Cena zavisi od kliničkog i intraoperativnog nalaza

Ukleštena kila se operiše kao hitna procedura. Cena operacije ukleštene kile je 50% veća od osnovne cene operacije 

 

*Postoperativno previjanje i skidanje konaca su uračunati u cenu operacije

*Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po gornjem kursu Banca Intese